Desa Baiduri

Penang

Welcome to Desa Baiduri

Highrise & Lowrise Apartment

Welcome to Desa Baiduri

(Highrise & Lowrise Apartment)